10

Reconstructions and Observations in Archival Resources - LODLAM2020 challenge entry

See the project page.

Reconstructions and Observations in Archival Resources - ROAR ontology specification

See ROAR project page.

CollationParser: Bereken het aantal folia aan de hand van een collatieformule uit de STCN.